24.Nov.2016

Rok za oddajo zavezujočih ponudb za stanovanja v Nokturnu zaključen

​Rok za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj v naselju Nokturno je potekel 23. novembra ob 15.00. Sledi popis vseh prispelih ponudb in preverjanje njihove veljavnosti. Ponudniki, katerih ponudbe v tej fazi ne bodo izbrane, bodo imeli v dodatno razpisanem desetdnevnem roku prednostno pravico do nakupa preostalih stanovanj. Po izteku tega roka bo znano tudi število prejetih ponudb in druga dejstva v zvezi s prodajo stanovanj v naselju Nokturnu v Kopru.
Odpiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj v naselju Nokturno bo potekalo takoj v začetku decembra komisijsko ob prisotnosti notarja, ki bo opravil popis vseh prispelih ponudb in preveril njihovo veljavnost. Izbor najugodnejših ponudnikov bo skladno z določili Vabila k oddaji zavezujoče ponudbe znan predvidoma v prvi polovici decembra, takrat bodo o izboru obveščeni tudi kupci.
Kupcem, ki so vplačali varščino, vendar v postopku zbiranja zavezujočih ponudb ne bodo izbrani, bo DUTB po zaključku postopka izbora najugodnejšega ponudnika dala na voljo desetdnevni rok za ponoven ogled in izbor preostalih stanovanj ter za posredovanje zavezujočih ponudb. Točen termin za ogled in oddajo ponudb bo DUTB objavila naknadno. Prodajni pogoji za nakup stanovanj bodo vsebinsko enaki kot doslej, že vplačana varščina bo upoštevana. Po tem bo DUTB javnosti predstavila podrobnejše podatke o prodaji. O nadaljnjem poteku prodaje stanovanj v Nokturno pa bo DUTB javnost obvestila naknadno.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more