05.Nov.2020

Skupščina DUTB sprejela letno poročilo in imenovala revizorja

Ljubljana, 29. oktober 2020 – Vlada Republike Slovenije kot edina delničarka je na dopisni seji konec oktobra v vlogi skupščine DUTB sprejela revidirano letno poročilo DUTB za poslovno leto 2019. Hkrati je imenovala družbo Deloitte Revizija za revizorja računovodskih izkazov.

 

Družba Deloitte Revizija, d. o. o., je bila za revizorja računovodskih izkazov DUTB imenovana za poslovna leta 2020, 2021 in 2022. Vlada je v vlogi skupščine sprejela tudi sklep, da znaša čisti dobiček lanskega poslovnega leta 40.2 milijona evrov, bilančni dobiček, ki je na zadnji dan lanskega leta znašal 133,89 milijona evrov, pa po oblikovanju zakonskih rezerv (v višini 2 milijona evrov) ostane v celoti nerazporejen. Vlada Republike Slovenije je podelila tudi razrešnico članom upravnega odbora DUTB za poslovno leto 2019.

Sporočila za javnost

Preberi več
08.Mar.2021

Upniška prisilna poravnava družbi Meja Šentjur prinaša stabilnost poslovanja

Ljubljana, 8. marec – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v dobrobit družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., (MEJA), ter v okviru poslanstva DUTB, nadaljuje...

Read more
16.Feb.2021

DUTB bo večstanovanjski objekt v Vojniku prvič prodajala po nizozemskem tipu dražbe

Ljubljana, 16. februar 2021 – DUTB napoveduje prvo prodajo nepremičnine po metodi e-dražbe z zniževanjem izklicne cene (ti. nizozemski tip dražbe), ki bo potekala 22....

Read more
15.Feb.2021

DUTB ponovno začenja s trženjem stanovanjskih nepremičnin

Ljubljana, 15. februar 2021 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) po odpravljenem ukrepu o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom...

Read more