13.Jul.2016

Spodbudne vesti o Cimosu

Po nekajmesečnih intenzivnih pogajanjih je prodajni postopek Cimosa vstopil v odločilno fazo. Danes je konzorcij največjih delničarjev Cimosa sprejel zavezujočo ponudbo družbe Palladio Finanziara, ki se ponaša z bogato zgodovino uspešnih prestrukturiranj podjetij iz avtomobilske industrije. Potrjena je bila tudi časovnica prihodnjih aktivnosti, ki bodo prodajni postopek popeljale do uspešnega zaključka.
 
Družba Palladio Finanziara je s konzorcijem prodajalcev sklenila pogodbo o ekskluzivnih pogajanjih, v okviru katere bo izvedla še zadnje aktivnosti, potrebne za podpis Sporazuma o nakupu delnic (SPA) najpozneje do 9. septembra 2016. Do takrat so ključni naslednji mejniki: izdelava in sprejem osnutka omenjenega sporazuma do 4. avgusta 2016 ter podane zaveze vseh bilateralnih bank do 2. septembra 2016.
Dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor DUTB, je ob tem povedal: »Več kot zadovoljen sem, da smo uspešno prispeli do tega ključnega mejnika, ki je rezultat močne zavzetosti in predanosti vseh sodelujočih. Cimos je naredil velik napredek v prestrukturiranju svojih aktivnosti v zadnjih letih. Po zaključku te transakcije se bo za Cimos nedvomno odprlo novo poglavje v njegovem razvoju. Iskreno upam, da se bodo naša nadaljnja prizadevanja do sklenitve posla obrestovala, da bomo dosegli dokončen dogovor in tako zagotovili svetlo prihodnost za Cimos.« Marko Jazbec, predsednik uprave SDH, je dodal: »Veseli me, da smo dosegli to fazo prodajnega postopka, zahvaljujoč nenehnim prizadevanjem skupine Palladio, našim delničarjem, vodstvu in zaposlenim ter dobaviteljem in kupcem Cimosa, prav tako pa tudi članom naše projektne skupine in vsem, ki so nas v času prodajnega procesa podpirali. Upam, da bomo ob njihovi nadaljnji podpori v prihodnjih pogajanjih dosegli končni dogovor, ki bo najboljši za Cimos.”

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more