08.Mar.2021

Upniška prisilna poravnava družbi Meja Šentjur prinaša stabilnost poslovanja

Ljubljana, 8. marec – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v dobrobit družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., (MEJA), ter v okviru poslanstva DUTB, nadaljuje s postopkom upniške prisilne poravnave nad družbo MEJA, čemur je 3. marca 2021 s sklepom o potrditvi sklepa o začetku prisilne poravnave pritrdilo Višje sodišče v Ljubljani. Na tej osnovi je Okrožno sodišče v Celju izdalo sklep o prenosu vodenja poslov na DUTB d.d. S tem se dolgoročno krepi stabilnost družbe MEJA, ob tem pa družba nadaljuje z razdolževanjem ter zasledovanjem dolgoročne plačilne sposobnosti. Začeti postopek upniške prisilne poravnave prinaša pozitivne učinke upnikom družbe in deluje v smeri doseganja zahtevane kreditne sposobnosti, ki jo bo MEJA potrebovala za opravljanje svoje dejavnosti v prihodnosti.

Z izdajo sklepa Okrožnega sodišča v Celju 4. marca 2021 je DUTB upravičena odpoklicati in razrešiti vse sedanje člane in imenovati nove člane poslovodstva in organa nadzora dolžnika, ne da bi za to odločitev potrebovali soglasje sodišča iz 1 točke prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP. Na izdani sklep sodišča pritožba ni dovoljena. Tako bo DUTB nadaljevala z odgovornim upravljanjem družbe MEJA, usmerjenim v stabilno poslovanje ter nadaljnjo rast in razvoj podjetja.

 

Sporočila za javnost

Preberi več
08.Mar.2021

Upniška prisilna poravnava družbi Meja Šentjur prinaša stabilnost poslovanja

Ljubljana, 8. marec – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v dobrobit družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., (MEJA), ter v okviru poslanstva DUTB, nadaljuje...

Read more
16.Feb.2021

DUTB bo večstanovanjski objekt v Vojniku prvič prodajala po nizozemskem tipu dražbe

Ljubljana, 16. februar 2021 – DUTB napoveduje prvo prodajo nepremičnine po metodi e-dražbe z zniževanjem izklicne cene (ti. nizozemski tip dražbe), ki bo potekala 22....

Read more
15.Feb.2021

DUTB ponovno začenja s trženjem stanovanjskih nepremičnin

Ljubljana, 15. februar 2021 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) po odpravljenem ukrepu o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom...

Read more