08.Mar.2021

Upniška prisilna poravnava družbi Meja Šentjur prinaša stabilnost poslovanja

Ljubljana, 8. marec – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v dobrobit družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., (MEJA), ter v okviru poslanstva DUTB, nadaljuje s postopkom upniške prisilne poravnave nad družbo MEJA, čemur je 3. marca 2021 s sklepom o potrditvi sklepa o začetku prisilne poravnave pritrdilo Višje sodišče v Ljubljani. Na tej osnovi je Okrožno sodišče v Celju izdalo sklep o prenosu vodenja poslov na DUTB d.d. S tem se dolgoročno krepi stabilnost družbe MEJA, ob tem pa družba nadaljuje z razdolževanjem ter zasledovanjem dolgoročne plačilne sposobnosti. Začeti postopek upniške prisilne poravnave prinaša pozitivne učinke upnikom družbe in deluje v smeri doseganja zahtevane kreditne sposobnosti, ki jo bo MEJA potrebovala za opravljanje svoje dejavnosti v prihodnosti.

Z izdajo sklepa Okrožnega sodišča v Celju 4. marca 2021 je DUTB upravičena odpoklicati in razrešiti vse sedanje člane in imenovati nove člane poslovodstva in organa nadzora dolžnika, ne da bi za to odločitev potrebovali soglasje sodišča iz 1 točke prvega odstavka 151.a člena ZFPPIPP. Na izdani sklep sodišča pritožba ni dovoljena. Tako bo DUTB nadaljevala z odgovornim upravljanjem družbe MEJA, usmerjenim v stabilno poslovanje ter nadaljnjo rast in razvoj podjetja.

 

Sporočila za javnost

Preberi več
23.Apr.2021

Kapital DUTB konec leta 2020 presegel vsa vložena sredstva

Ljubljana, 23. april – DUTB je leto 2020 sklenila s 162 milijoni evrov ustvarjenih prilivov iz upravljanja premoženja, 35 milijoni evrov čistega poslovnega izida in...

Read more
22.Apr.2021

Odpoklic izvršnega direktorja

V sredo, 21. aprila 2021, je bil z mesta izvršnega direktorja DUTB odpoklican mag. Dimitrij Piciga. Njegove pristojnosti in odgovornosti bosta prevzela izvršna direktorja dr....

Read more
16.Apr.2021

Spremembe v vodstvu DUTB

Ljubljana, 16. april 2021 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji za vršilca dolžnosti glavnega izvršnega direktorja za obdobje šestih mesecev imenovali dr. Roberta...

Read more