12.Dec.2017

Uspešno leto DUTB pri upravljanju nepremičnin

​Ljubljana, 12. december 2017 – DUTB je v letu 2017 zabeležila odlične rezultate na področju upravljanja nepremičnin. Leto 2017 uspešno zaključuje z 95 prodanimi poslovnimi projekti v skupni vrednosti 28 mio EUR in 63 prodanimi stanovanjskimi projekti v skupni vrednosti 75,7 mio EUR.  
 
Prodaja in upravljanje nepremičnin v DUTB
Nepremičninski portfelj DUTB, ki je rezultat aktivnega upravljanja nepremičnin, danes vključuje 240 lastniških nepremičninskih enot v skupni vrednosti 206 mio EUR v 4 državah. Znotraj teh največji delež vrednosti (42 %) predstavljajo zemljišča. Nepremičninski portfelj DUTB vključuje tudi 1.066 nepremičnin v zavarovanju v skupni vrednosti 721 mio EUR v 7 državah (na dan 11. 12. 2017). Znotraj teh največji delež vrednosti predstavljajo industrijske nepremičnine (35 %).
»Z večanjem portfelja lastnih nepremičnin je tudi prodaja le-teh v zadnjih treh letih (2015 – 2017) beležila pozitiven trend. V letu 2015 je kumulativna prodaja znašala 2,33 mio EUR, v letu 2016 18,56 mio EUR ter v letu 2017 (podatki na 11. 12. 2017) že 103,9 mio EUR (vse omenjene vrednosti ne vključujejo pripadajočega davka),« pojasnjuje Janez Škrubej, izvršni direktor, odgovoren za področje upravljanje nepremičnin.
 
Stanovanjski portfelj
Stanovanjski nepremičninski portfelj DUTB leto 2017 zaključuje s 63 prodanimi nepremičninskimi projekti v skupni vrednosti 75,7 mio EUR. V lastništvu DUTB ostaja še 98 nepremičnin/projektov v skupni vrednosti 99,1 mio EUR. Med uspešnimi projekti iz stanovanjskega nepremičninskega portfelja velja izpostaviti Celovške dvore v Ljubljani in poslovno-stanovanjski kompleks Harmony v Sofiji (Bolgarija):Projekt Celovški dvori vključuje 226 stanovanj, 23 poslovnih prostorov in 529 PM v lastništvu DUTB. Pri njihovi prodaji je DUTB, glede na prevzemno vrednost nepremičnine v insolvenčnem postopku, ustvarila dodano vrednost v višini vsaj 12 mio EUR in hkrati prispevala k izboljšavi ugleda soseske. Trenutni prihodki od prodaje tega projekta znašajo cca 39 mio EUR.Projekt Harmony Sofia vključuje 87 stanovanj, 7 poslovnih enot in 84 PM v garaži. DUTB je, glede na prevzemno vrednost nepremičnine v insolvenčnem postopku, ustvarila dodano vrednost v višini vsaj 1 mio EUR.
Med večjimi aktualnimi stanovanjskimi projekti izstopajo Nokturno (215 stanovanj, 2 poslovna prostora, 438 kletnih parkirnih mest; že prodanih 152 stanovanj) in ES Gorica, Koper (164 stanovanj, 29 poslovnih prostorov, 417 kletnih parkirnih mest; predviden začetek prodaje v maju 2018).
 
Poslovni portfelj
DUTB leto 2017 zaključuje s 95 prodanimi poslovnimi nepremičninskimi projekti v skupni vrednosti 28 mio EUR. V lastništvu DUTB ostaja še 142 nepremičnin/projektov v skupni vrednosti 106,9 mio EUR. Pri prodaji industrijskih objektov  velja izpostaviti uspešno prodajo Tovarne vozil Maribor, Industrijskega objekta Inde Koper, industrijskega kompleksa Kiv Vransko, večjih zemljišč za razvoj poslovnih con ter večjih poslovnih stavb v Ljubljani, Mariboru in Ajdovščini.
 
Aktivno upravljanje nepremičnin
Navedeni poslovni rezultati so posledica naravnanosti DUTB, da z nepremičninami aktivno upravlja ter jim z različnimi postopki in ukrepi dodaja vrednost, odvisno od segmenta in tržnega potenciala posamezne nepremičnine. Ključni ukrepi za ustvarjanje dodane vrednosti so odprava pravnih in tehničnih pomanjkljivosti, investicijski in urbanistični razvoji nepremičnin, transparentni prodajni procesi s ciljno usmerjenim marketingom ter predčasni prevzem tržno atraktivnih nepremičnin iz insolvenčnih postopkov. Največjo dodano vrednost pa si DUTB obeta s projekti ti. skupnih vlaganj, kjer si bo ob obvladljivem tveganju prizadevala ustvariti dodaten donos za davkoplačevalce.   
»Poseben izziv in uspeh pri dodajanju vrednosti predstavljajo nepremičnine, katere smo z našimi ukrepi ponovno oživeli ali jim spremenili njihovo izvorno namembnost ter poleg povrnjenih sredstev v državno blagajno zagotovili povečano funkcionalnost in družbeno vlogo teh nepremičnin v okolju. Kot primer lahko navedemo industrijski objekt Inde v Kopru ali Industrijski kompleks KLI Logatec,« dodaja Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin v DUTB.
 
Dodatne informacije
Za 206 mio EUR nepremičnin v lasti in 721 mio EUR nepremičnin v zavarovanju v DUTB poleg vodstva skrbi 16 upravljavcev nepremičninskega portfelja, podporo pri upravljanju nepremičnin pa izvaja 11 zaposlenih. V nepremičninskem timu je 15 nosilcev licence za nepremičninskega posrednika ter 6 nosilcev licence za pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
 DUTB_Novinarska konferenca_Upravljanje nepremicnin_2017-12-12.pdf

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more
21.Jun.2022

Prodajni postopek MLM je bil izveden pregledno, strokovno in v skladu s poslovnimi standardi

Ljubljana, 21. junij 2022 – Prodajni postopek družbe MLM, ki ga je DUTB začela septembra 2021, se je zaključil brez izbire ponudnika. DUTB je prodajni...

Read more