07.Okt.2015

Uvodni nagovor Larsa Nyberga na seji Odbora za finance in monetarno politiko 7. oktobra 2015

Spoštovani gospod predsednik in člani komisijeO prejemkih g. Månssona ne bom več govoril, saj sem o tem že pisal v pismu ministru, ki je bilo objavljeno včeraj, in k temu nimam več kaj dodati. Vsakomur bi moralo biti popolnoma jasno, da je g. Mansson v Slovenijo prišel, ker mu je vzpostavitev družbe, v katero je trdno verjel, predstavljala izziv, in ne zaradi denarja. Če bi bil zaposlen kje drugje v Evropi, bi imel več kot dvakrat višjo plačo. Zaposlitev novega sposobnega vodstva bo bistveno dražja.
Vseeno pa bi rad izpostavil dvoje. Prvič: vsa izplačila g. Månssonu in vsem ostalim izhajajo iz pogodb o zaposlitvi, ki so bile skladne z vsakokrat veljavnimi politikami prejemkov v času, ko so bile podpisane. Drugič: Ministrstvo za finance je bilo v celoti seznanjeno z vsebino teh pogodb. Pogodba z g. Månssonom, ki je bila sklenjena julija lani, je bila pripravljena v tesnem sodelovanju z ministrstvom, saj smo želeli zagotoviti, da je bila skladna z obstoječo politiko prejemkov. Ko so plačila izplačana skladno s pogodbami, to za Ministrstvo ne bi smelo predstavljati nobenega presenečenja. DUTB nikoli ni prikrivala nobenih podatkov.
Kot pa verjetno veste vsi, vprašanje prejemkov ni pravi razlog za odstavitev g. Månssona, ali mene samega. G. Mramor mi je pred enim mesecem, torej precej preden se je v tisku znova pojavilo vprašanje plač, povedal, da se je čez poletje močno povečal pritisk, da bi se znebili g. Månssona. V začetku prejšnjega tedna je neizvršne direktorje prosil, naj čim prej pripravijo načrt za zamenjavo vodstva. Sledila je afera o plačilih, ki je ustvarila izgovor za odpoved pogodb.
Ta izgovor je bil nepotreben. Noben predsednik ali glavni izvršni direktor ne more opravljati svojega dela brez zaupanja lastnika, v tem primeru finančnega ministra. Če bi nam takrat povedal, da želi, da odstopimo s položaja, bi to storili nemudoma, vladi pa ne bi bilo treba zasedati pet ur z namenom, da bi si izmislila bolj ali manj tehtne razloge za našo razrešitev. Seveda pa bi to v očeh javnosti ustvarilo vtis, da ni tako močna.
Ko je bilo v letu 2013 vzpostavljeno delovanje DUTB, je bil cilj ustanoviti politično neodvisno organizacijo. Takrat je vlada ugotovila, da bo treba sprejeti številne odločitve, o katerih se bodo kresala mnenja, torej odločitve, ki bi lahko bile v nasprotju z interesi tradicionalnih interesnih skupin v Sloveniji. Zato je bil napisan ločen zakon, ZUKSB, v katerem je bil opredeljen namen družbe – v največji možni meri povrniti denar, ki so ga izgubile banke – in ki je podal podlago za neodvisnost DUTB. Trije tujci z dolgoletnimi izkušnjami v podobnih podjetjih so bili imenovani v upravni odbor z namenom, da bi zagotovili, da bi se odločitve sprejemale poslovno in ne politično, tudi v težkih okoliščinah.
Upravni odbor v tej sestavi je zagotavljal kredibilnost, tako doma kot v tujini. Z mednarodnega vidika je DUTB zelo uspešna. Prevzeli smo sredstva – večinoma slabe kredite – iz bank, kot je bilo načrtovano; prestrukturirali in rešili smo številna podjetja, ki so jih nekdanji lastniki neuspešno vodili, nato smo ta sredstva prodali, denar pa vrnili davkoplačevalcem. Natanko to je naloga družbe za upravljanje premoženja in za to smo tudi mednarodno priznani, saj smo svojo nalogo opravljali dobro in hitreje, kot je bilo pričakovano.
V Sloveniji so nas dolgo obtoževali, da ne počnemo nič. To je bilo pričakovano, saj v obdobju, ko se sredstva prenašajo iz bank, nobena družba za upravljanje premoženja ne more ustvarjati zanimivih rezultatov.
Danes nas obtožujejo, da delamo preveč, kar je seveda tudi razlog za »pritisk« za zamenjavo vodstva, ki se je vršil na finančnega ministra. Videli smo veliko primerov, kjer je popolnoma jasno, kaj je treba storiti za davkoplačevalce, vendar je to v nasprotju z interesi trenutnih lastnikov in poslovodstev. Zakon nas jasno postavlja na stran davkoplačevalcev. Do sedaj je bilo zaradi neodvisnosti DUTB mogoče naše delo opravljati v skladu z mednarodno uveljavljenimi načeli. Na primer, pričakujemo, da se bodo upniki prednostno poplačali pred lastniki, četudi to ni uveljavljena praksa v Sloveniji.
Prihodnost pa je negotova. V luči nedavnih dogajanj, ki so se začela z marčevsko razrešitvijo dveh tujcev iz upravnega odbora, je DUTB izgubila veliko svoje kredibilnosti. Četudi so trenutni neizvršni direktorji družbe častni možje, je okrepljen vpliv politike jasno zaznaven. V zadnjem mesecu smo tudi videli, da je želelo Ministrstvo za finance neposredno poseči v posamezne primere, kar se prej še nikoli ni zgodilo. Z mednarodnega vidika je vodenje DUTB naredilo velik korak nazaj.
Slovenija je država, ki sem jo zares vzljubil in tu sem spoznal številne dobre in sposobne ljudi, med katerimi velja izpostaviti tudi mlajše kadre v DUTB. Ob odhodu iz Slovenije vam ne bom rekel srečno. Upam le, da veste, kaj počnete.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more