06.Jul.2016

Virtualni sprehod po soseski Nokturno

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je danes objavila spletno mestowww.nokturno.eu, s pomočjo katerega si zainteresirane javnosti lahko ogledajo naselje Nokturno na brežini Markovca nad Koprom. Virtualni informacijski vodnik ponuja izčrpne vizualne in pisne informacije o objektu ter okolici, z njegovo pomočjo se obiskovalci spletnega mesta lahko sprehodijo po naselju in raznolikih stanovanjskih enotah višjega srednjega kakovostnega razreda. Prodajne cene, ki bodo oblikovane na osnovi tržnih razmer in primerljive s cenami podobnih stanovanj v regiji, bodo objavljene ob pričetku prodajnega postopka, predvidoma konec poletja. Prodaja posameznih nepremičnin bo v začetni fazi predvidoma potekala po prodajnem pristopu Dnevi odprtih vrat – 45 dni in z zbiranjem zavezujočih ponudb.
DUTB je v naselju z 235 stanovanjskimi enotami lastnica 215 stanovanj s pripadajočimi shrambami in parkirnimi mesti, dveh poslovnih prostorov ter nekaj dodatnih shramb. Skupna prodajna površina stanovanj v lasti DUTB je okoli 19.600 kvadratnih metrov. DUTB je takoj, ko so postopki to omogočali, aktivno pristopila k pripravam za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del, tako na stanovanjih kot na skupnih prostorih objekta. Dela, ki jih izvaja družba Strabag, d.o.o., uspešno potekajo in bodo v celoti zaključena predvidoma v jeseni.  
Prodaja posamezne nepremičnine bo v začetni fazi prodajnega postopka potekala po pristopu Dnevi odprtih vrat – 45 dni in z zbiranjem zavezujočih ponudb. Ta način bo zagotovil popolno transparentnost prodaje, hkrati pa kupcem omogočil enake možnosti za izbor in nakup želene nepremičnine. Zainteresirani kupci bodo imeli na voljo dovolj časa, da si bodo lahko neobremenjeno ogledali vsa zanje zanimiva stanovanja, po ogledih pa bodo lahko posredovali zavezujoče ponudbe za nakup, in sicer najmanj v višini izhodiščnih prodajnih cen. Pogoji in navodila za oddajo ponudb bodo objavljeni na spletni strani v rubriki Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov Nokturna. Potencialni kupci bodo skupaj z obrazcem Zavezujoča ponudba za nakup vsa navodila prejeli tudi ob ogledu želenih stanovanj.
Več informacij o prodajnem pristopu je na voljo na spletni straniwww.nokturno.eu.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more