31.Jul.2015

Višje sodišče upoštevalo opozorila DUTB glede neprimernosti Gorenjske banke kot predlagatelja prisilne poravnave družbe Sava

DUTB je 30. julija 2015 prejela sklep Višjega sodišča v Ljubljani (opr. št. Cst 450/2015 v zadevi op. št. St 2868/2015), ki je ugodilo pritožbi DUTB. DUTB se je namreč pritožila zoper sklep o začetku prisilne poravnave, ki se vodi nad dolžnikom Sava d.d., v katerem je imela DUTB status predlagatelja skupaj s skupino predlagateljev pod vodstvom Gorenjske banke d.d. Hkrati je Višje sodišče razdružilo predlog prisilne poravnave Gorenjske banke ter skupine predlagateljev in predlog prisilne poravnave DUTB. 
Višje sodišče je vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo odločanje, vendar je ob tem Okrožnemu sodišču v Ljubljani dalo izrecne usmeritve – predvsem katera ključna dejstva mora razčistiti, preden sprejme svojo odločitev. Sodišče mora tako: preveriti, ali sta predlagatelj Gorenjska banka in dolžnik Sava d.d. povezani osebi. Gre namreč za dejstvo, ki sodišču prvotno pri odločanju o dovolitvi prisilne poravnave na predlog predlagatelja Gorenjske banke in skupine predlagateljev ni bilo poznano. Sodišče tega dejstva tako ni moglo upoštevati pri svoji prvotni odločitvi. V kolikor prvostopenjsko sodišče tako povezanost ugotovi, mora nujno preveriti utemeljeno opozorilo DUTB, da bi podelitev statusa predlagatelja Gorenjski banki kot povezani osebi z dolžnikom Savo d.d. pomenilo  zlorabo procesnih pravic;preveriti, kateri od obeh načrtov finančnega prestrukturiranja bo imel bistveno večjo možnost za uspeh, ne glede na to, kateri od predlagateljev (Gorenjska Banka s skupni predlagateljev ali DUTB) je predlog prisilne poravnave vložil prvi. Vodilo pri ponovnem odločanju prvostopenjskega sodišča ne sme biti pravni formalizem, temveč vsebinski namen postopka prisilne poravnave – to je, kateri od obeh predlagateljev je sposoben izpeljati postopek finančnega prestrukturiranja dolžnika, ki bo zagotovil najugodnejše poplačilo terjatev upnikov ter solventnost dolžnika. 
DUTB že vseskozi opozarja, da že zgolj iz razlogov poslovne higiene in poslovne etike, ki vključuje tudi izogibanje konfliktom interesov, nasprotuje ravnanju, s katerim bi hčerinska družba Gorenjska banka, preko nje pa dolžnik Sava kot njen 44,07 % največji posamični delničar, ki Gorenjsko banko tudi obvladuje, vodila postopek upniške prisilne poravnave nad svojo matično družbo – dolžnikom Sava. Sestavni del te prisilne poravnave bi bilo tudi prestrukturiranje terjatev Gorenjske banke do matične družbe Sava, prav tako pa prodaja njenih delnic kot delnic hčerinske družbe. Nesprejemljivo in neprimerno je, da bi upnica Gorenjska banka (preko nje pa dolžnik Sava), še zlasti ker gre za poslovno banko, sama narekovala pogoje in usmerjala postopek iskanja svojega novega lastnika. Ob tem je še kako pomembno dejstvo, da se bo v postopku prestrukturiranja prodajal Savin kontrolni delež v Gorenjski banki.  DUTB takšnega ravnanja ne podpira.
DUTB je kot daleč največja posamična upnica edina sposobna izpeljati postopek finančnega prestrukturiranja dolžnika Sava d.d. Brez DUTB postopek finančnega prestrukturiranja dolžnika Sava d.d. ni možen, vsakršne aktivnosti drugih dolžnikov, ki želijo DUTB odstraniti iz tega postopka, gredo v škodo vseh dolžnikov in tudi slovenskih davkoplačevalcev. Cilj DUTB v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Sava d.d. je pripraviti strokoven načrt prestrukturiranja, na podlagi katerega bo dolžnikovo premoženje, ki ga bo za potrebe prestrukturiranja dolžnika potrebno prodati, to izvedeno na pregleden in profesionalno usmerjan način v razumnem časovnem okviru, kjer bo kupnina med upnike razdeljena na podlagi načela enake obravnave. V potrebnem obsegu bodo sredstva pred prodajo optimizirana s ciljem najvišjega poplačila. V ta namen bo DUTB tudi zagotovila kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost dolžnika Sava d.d. Vse s ciljem povrniti davkoplačevalcem čim več dolgovanega denarja.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more