17.Feb.2016

Vlada Republike Slovenije potrdila pripojitev Factor banke in Probanke k DUTB

Vlada Republike Slovenije je danes kot skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Factor banke, d.d., in Probanke, d.d., podala soglasje k pogodbam o pripojitvi obeh bank k DUTB kot prevzemni družbi.
»S pripojitvijo DUTB krepi svojo vlogo ključnega izvajalca prestrukturiranja v Sloveniji. DUTB bo tako pridobila dodatna znanja in izkušnje,« je povedal dr. Imre Balogh, glavni izvršni direktor DUTB in dodal: »Factor banka je izkušena na področju financiranja nepremičnin ter upravljanja mednarodnih nepremičninskih terjatev. Probanka, ki že sedaj zagotavlja informacijsko in zaledno podporo DUTB, ima znanja s področja prestrukturiranja malih ter srednje velikih podjetij.«
Pripojitev bo uradno zaključena z vpisom pripojitve v sodni register, kar se bo zgodilo do konca tega tedna, delovni procesi v vseh treh ustanovah pa bodo predvidoma poenoteni do konca aprila letos. Kot izhaja iz revidiranih računovodskih izkazov bo DUTB prevzela 196 milijonov evrov premoženja od Factor banke in 228 milijonov evrov od Probanke. Večina prevzetega premoženja predstavljajo krediti, ki so že bili predmet skrbnega finančnega pregleda. Skladno z zakonom bo DUTB prevzela tudi zaposlene obeh bank. Število zaposlenih na DUTB po pripojitvi bo znano, ko bo zaključena optimizacija delovnih procesov po pripojitvi.
»S pripojitvijo država pridobiva priložnost, da premoženje Factor banke in Probanke proda, ko bodo pogoji ugodnejši. Z učinkovitimi procesi prestrukturiranja in transparentnimi prodajnimi postopki, ki zagotavljajo enako obravnavo ponudnikov, bo DUTB za davkoplačevalce lahko zagotovila boljši izid, kot v primeru prenehanja obeh bank do konca letošnjega leta,« pojasnjuje dr. Balogh. »S pripojitvijo je DUTB kot osrednja institucija za prestrukturiranje v Sloveniji poleg obstoječih pridobila nove strokovnjake, ki bodo omogočili še učinkovitejše delovanje, posledično pa boljše poplačilo davkoplačevalskega denarja.«
Pripojitev ne pomeni sprememb za poslovne partnerje dosedanjih treh ustanov, saj vse pogodbe med strankami ostajajo v veljavi.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more