22.Mar.2017

Za DUTB uspešno leto na področju upravljanja nepremičnin

Ljubljana, 22. marec 2017 –  Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je leto 2016 na področju upravljanja nepremičnin končala uspešno. Na področju lastniških nepremičnin je DUTB v 2016 prodala 166 enot v skupni vrednosti skoraj 18 mio EUR, s prodajo terjatev, kjer nepremičnine služijo kot zavarovanje, pa je DUTB dosegla skupno vrednost prek 89 mio EUR.

V znesek slabih 18 mio EUR na področju lastniških nepremičnin še ni všteta prodaja Celovških dvorov in Nokturna, ki ju je DUTB začela prodajati v letu 2016. DUTB je v letu 2016 podpisala pogodbe še za 16 enot lastniških nepremičnin v vrednosti skoraj 10 mio EUR, kupnina za te nepremičnine bo nakazana in prodaja šteta v leto 2017.

Področje upravljanja z nepremičninami v DUTB upravlja z dvema ključnima kategorijama: lastniške nepremičnine in nepremičnine, ki služijo kot zavarovanje za terjatve. Pri lastniških nepremičninah gre v večini za nepremičnine, ki jih je DUTB prevzela iz stečajnih postopkov, saj bi vrednost le-teh v nadaljnjih korakih prodaje zdrsnila pod interno pričakovano vrednost, kar bi privedlo do nižje vrednosti za lastnika oz. davkoplačevalce. Vse prevzete nepremičnine DUTB aktivno upravlja, predvsem z izvajanjem potrebnih ukrepov z namenom povečevanja vrednosti ter izboljšanja možnosti prodaje.

Na področju lastniških nepremičnin je v 2016 prevladovala prodaja stanovanjih enot, teh je DUTB skupaj prodala 61. DUTB je v 2016 prodala še 20 enot zemljišč, 6 industrijskih enot, 10 enot s poslovnimi prostori, 19 turističnih enot, 9 trgovskih prostorov ter 41 enot v kategoriji ostalo.

DUTB je na področju nepremičnin tudi leto 2017 začela zelo obetavno. Do sedaj je namreč DUTB zgolj na nepremičninskem segmentu stanovanj in hiš prejela kupnino že za 98 enot v vrednosti okoli 13 mio EUR. Številka bo seveda še višja, saj od februarja poteka nadaljnja prodaja stanovanj in poslovnih prostorov v soseski Nokturno, kjer je DUTB v prvem mesecu prodaje podpisala pogodbe za 25 stanovanj, predvidoma aprila pa se bo nadaljevala prodaja Celovških dvorov, kjer bo v zadnji fazi prodaje naprodaj 117 stanovanj in 23 poslovnih prostorov.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more