05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli predstavniki Participativne Ljubljanske Avtonomne Cone – PLAC, je namenjena za prodajo ali nadaljnji razvoj. Objekti na zemljišču so nefunkcionalni in zaradi izjemno slabega stanja namenjeni rušenju, zato bi bilo vlaganje sredstev vanje s strani DUTB neracionalno.

Poslanstvo DUTB, opredeljeno v zakonu in smernicah delovanja je, da svoje premoženje upravlja na način, da ga lahko odproda po najvišji možni ceni in s tem državi povrne kar največ denarja, ki ga je namenila za sanacijo bank. Enako velja za nepremičnine, pri čemer DUTB upošteva tudi morebitne potrebe njene lastnice, torej države.

DUTB je bila s strani njenega najemnika v soboto, 3. septembra, seznanjena z vdorom skupine državljanov v njen objekt. V skladu s svojimi dolžnostmi je o tem obvestila policijo in varnostno službo, ki so si nato ogledali situacijo na terenu. Ugotovili so, da so predstavniki PLAC-a nepooblaščeno vstopili v objekt, deloma očistili prostore in začeli nelegalno uporabljati električne ter vodne vire. Kljub nekaterim drugačnim trditvam je ogled potekal umirjeno, po informacijah DUTB nasilja ni bilo.

Trditev, da je DUTB slabo upravljala z omenjenim premoženjem je pavšalna in nestrokovna, saj vlaganje javnega denarja v propadajoč, nefunkcionalen objekt na nepremičnini, katere glavna vrednost je zemljišče, ni smiselna. DUTB namreč prodajo objekta, ki ga je odplačno prevzela iz stečaja nekdanje družbe CPL, oglašuje kot investicijsko priložnost na svojem spletnem mestu. Hkrati pa si s pripravo OPPN, ki na tem mestu predvideva gradnjo večstanovanjskega objekta ali oskrbovanih stanovanj, prizadeva dvigniti vrednost nepremičnini in s tem sebi ali novemu lastniku olajšati njen nadaljnji razvoj. Da si povrne stroške, je DUTB del objektov dala v najem, s prisotnostjo oseb v objektu pa zagotovila višjo raven varnosti nepremičnine. Objekt, v katerega so se nepooblaščeno naselili predstavniki PLAC-a, je namenjen rušenju, zaradi azbestne strehe pa je tudi nevaren za bivanje ljudi. Vsekakor pa očitano slabo stanje določenega objekta ne more biti ne razlog ne podlaga, da si manjša skupina državljanov jemlje pravico prevzemanja nepremičnine v lasti države, torej vseh državljanov.

DUTB nastalo situacijo proučuje in bo na podlagi ugotovljenih dejstev in pravnih možnosti ustrezno ukrepala.

Sporočila za javnost

Preberi več
05.Sep.2022

Zemljišče na Linhartovi je namenjeno prodaji ali razvoju

Ljubljana, 5. september 2022 – Nepremičnina Stolpniška na Linhartovi ulici v Ljubljani v lasti DUTB, ki so jo v preteklo soboto nepooblaščeno in protipravno zasedli...

Read more
05.Jul.2022

Prekinitev prodajnega postopka paketa delnic družbe Cinkarna Celje d. d.

Ljubljana, 5. julij 2022 – Upravni odbor DUTB je na včerajšnji seji odločil, da se glede na tveganja in negotovost o poslovno-ekonomski ustreznosti prodaje obstoječega paketa...

Read more
27.Jun.2022

Spremembe v izvršnem vodstvu DUTB

Ljubljana, 27. junij 2022 – Neizvršni direktorji DUTB so na današnji seji z mesta izvršnih direktorjev DUTB odpoklicali mag. Andreja Lazarja in mag. Kristino Šteblaj...

Read more