Center znanja za upravljanje nedonosnega premoženja

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) v lasti Republike Slovenije je bila ustanovljena 2013 kot podpora krepitvi stabilnosti slovenskega bančnega sistema.

Družba se je v kratkem času razvila v vrhunski center znanja za učinkovito upravljanje nedonosnega premoženja in prestrukturiranje podjetij. Na ta način maksimira vrednost svojega premoženja in ga ob primernem času odproda. S tem uresničuje svoje osnovno poslanstvo, da davkoplačevalcem povrne kar največ sredstev, ki so jih vložili v banke.

DUTB, ki je v času svojega delovanja razvila edinstvene kompetence, specifična znanja in dobre prakse, je prepoznavna po celostni, individualni, ciljno usmerjeni obravnavi vsakega primera, ki ga upravlja. Timi izkušenih strokovnjakov z različnih področij ustvarjajo unikatne in optimalne rešitve za vsako posamezno premoženje, v korist vseh deležnikov. Svoje delo opravljajo pregledno in skladno z zakonodajo.

Edinstvene kompetence

Specifična znanja

Dobre prakse

Preglednost

Skladnost z zakonodajo

Korist vseh deležnikov

Celostni pristop

Individualna obravnava

Ciljna usmerjenost

Evropska komisija je DUTB prepoznala kot vzorčni primer in eno izmed avtoritet na področju upravljanja tveganih sredstev. Visoko stopnjo poslovne integritete družbe potrjuje Anti-corruption Compliance System Certificate, ki ga ima DUTB kot edina družba v Sloveniji že od leta 2015.