Certifikat ETHIC Intelligence

DUTB pridobila mednarodni certifikat najvišje stopnje na področju preprečevanja korupcije

Mednarodni certifikat kot dokaz najvišjih standardov poslovne integritete

Neodvisna in ugledna mednarodna agencija ETHIC Intelligence je Družbi za upravljanje terjatev bank v oktobru 2017 podelila najvišjo stopnjo certifikata »Anti-corruption Compliance System Cerfiticate«, ki dokazuje, da DUTB v svojem delovanju uveljavlja najboljše mednarodne prakse in standarde na področju prepoznavanja konflikta interesov ter preprečevanja korupcije v poslovanju.
DUTB je sicer certifikat Anti-corruption Compliance Program Certificate, ki potrjuje skladnost njenega programa na področju preprečevanja korupcije, prvič pridobila že  leta 2015 in je tudi edina slovenska prejemnica tega certifikata. Pridobljena najvišja stopnja certifikata pa za DUTB pomeni potrditev po eni strani aktivnega uresničevanja zastavljenih strateških zavez in po drugi strani ugleda DUTB kot vrhunskega centra znanja za etično, transparentno in strokovno upravljanje nedonosnega premoženja.

Ocenjevalna komisijo sestavljajo izkušeni strokovnjaki z vsega sveta

Posebnost certificiranja s strani ETHIC Intelligence je tudi dejstvo, da podelitev certifikata potrdi posebna komisija, ki jo sestavljajo zunanji ugledni strokovnjaki z izdatnimi izkušnjami na področju skladnosti poslovanja in boja proti korupciji.

Priporočila, ki jih je tekom zahtevnega postopka pridobivanja certifikata prejela od mednarodnih strokovnjakov, bodo DUTB vodilo pri nadaljnjih izboljšavah proti-korupcijskega programa, kar bo še dodatno zmanjšalo tveganja pri poslovanju ter posledično tudi stroške.

Ničelna toleranca do korupcije

Ničelna toleranca do korupcije sodi med temeljna načela delovanja DUTB in je eden od načinov, kako DUTB uresničuje svojo strateško zavezo: krepiti zaupanje v slovenski finančni sistem in delovati skladno z najvišjimi standardi etike upravljanja sredstev.

Certifikat je agencija ETHIC Intelligence izdala po celostnem pregledu poslovanja in delovanja DUTB ter podrobni analizi njenega uveljavljanja načela ničelne tolerance do korupcije med vsemi zaposlenimi v družbi. Certifikat dokazuje, da se v DUTB to načelo pravilno in dosledno izvaja, saj je ugotovljeno, da so vsi nivoji delovanja DUTB:

  • skladni s slovensko, evropsko in mednarodno regulativo na področju korupcijskih tveganj,
  • prilagojeni najvišjim standardom zaznavanja in upravljanja morebitnih korupcijskih tveganj,
  • skladni z dobrimi mednarodnimi praksami ničelne tolerance do korupcije.

Prizadevanja za ohranjanje, razvoj in širjenje poslovne integritete tudi v širšem okolju

DUTB ima kot prva družba za upravljanje terjatev bank v Sloveniji posebno in odgovorno nalogo prispevanja k stabilnosti slovenskega bančnega sistema in revitalizaciji slovenskega gospodarstva. Del te odgovornosti je tudi razvoj in krepitev poslovne integritete tako v okviru lastne organizacije kot v sodelovanju s poslovnimi partnerji.

Prejeti certifikat dokazuje, da je DUTB v svoji organizaciji ustvarila močno kulturo poslovne integritete, saj je preprečevanje konflikta interesov in korupcije zaveza in vodilo vseh zaposlenih. Zunanjim deležnikom certifikat potrjuje, da DUTB deluje skladno z najvišjimi mednarodnimi načeli etičnega upravljanja nedonosnih sredstev in transparentnega sodelovanja s potencialnimi investitorji.

Proti-korupcijski programi kot obvezen pogoj za poslovanje

DUTB je prva slovenska družba, ki je pridobila certifikat »Anti-corruption Compliance System Cerfiticate«. Zahteve po izkazovanju doseganja določene stopnje implementacije proti-korupcijskega sistema so v Sloveniji vedno bolj prisotne in so ponekod že obvezen pogoj za poslovanje.

DUTB se je s pridobitvijo certifikata pridružila 30 drugim evropskim podjetjem, ki jih je v zadnjih letih certificirala ETHIC Intelligence. Med njimi najdemo podjetja, kot so Airbus Group, Orange, Schneider Electric in mnoga druga.

Več o certifikatu

https://ethic-intelligence.com/