DUTB portfelj

DUTB upravlja z raznolikim premoženjskim portfeljem, ki ga sestavljajo terjatve, lastniški deleži in nepremičnine.

Več o našem portfelju in naložbenih priložnostih