Normativni okvir

Poleg ZUKSB urejajo delovanje in organiziranost DUTB tudi:

DUTB v celoti deluje v skladu z določbami iz predhodno navedenih predpisov, ki urejajo delovanje DUTB.

Delovanje po posameznih področjih je določeno tudi s politikami, ki jih sprejme ali dopolni upravni odbor. Najpomembnejše med njimi so:

  • Procesi in pristojnosti odločanja odborov,
  • Politika upravljanja DUTB,
  • Poslovnik o delu izvršnih direktorjev,
  • Politika upravljanja s tveganji in
  • Navodila o vrednotenju sredstev in notranjih kontrolah.