Organizacijska struktura

DUTB je organizirana tako, da učinkovito opravlja svoje poslanstvo in dosega strateške cilje, ki so jih opredelili ZUKSB, vlada kot njena lastnica in upravni odbor. Funkcijsko organizacijsko strukturo, prikazano na spodnji sliki, dopolnjuje procesna organizacijska struktura.