Poslanstvo, usmeritve in strategije

Poslanstvo DUTB je z reševanjem slabih terjatev bank davkoplačevalcem povrniti kar največ sredstev ter prispevati h krepitvi finančnega sistema in gospodarstva v Sloveniji.

Poslanstvo DUTB

Poslanstvo DUTB je opredeljeno v Smernicah za delovanje DUTB, Upravni odbor DUTB pa je skladno z njimi sprejel ključne usmeritve in strateške cilje.

  • ​Izvajati ukrepe za krepitev stabilnosti bank, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije.
  • Spodbujati zaupanje v finančni sistem in delovati v skladu s pravili poslovno-finančne stroke in z najvišjimi standardi etike upravljanja sredstev, ob izogibanju konfliktu interesov.
  • Izvajati proaktiven, usklajen in celovit pristop k prestrukturiranju podjetij.
  • Delovati kot aktivni lastnik sredstev.
  • Upravljati sredstva na način, ki bo omogočal odprodajo po najboljši možni ceni.

 

Ključne usmeritve in strateški cilji DUTB

  • ​Finančni cilj DUTB je zagotoviti največji mogoči donos za državo in davkoplačevalce: (1) odplačati obveznice z državnim poroštvom, ki so bile izdane kot plačilo za prenesena sredstva, in (2) ustvariti zahtevani donos na prvotno vplačani kapital s strani Republike Slovenije.
  • Skladno z navedenim ciljem prestrukturirati družbe, če je to ekonomsko upravičeno, in prispevati k ponovni vzpostavitvi vzdržnega delovanja nepremičninskega in drugih trgov v Sloveniji.
  • Intenzivno upravljati sredstva in dodatno investirati vanje z namenom optimiziranja njihovega poslovnega potenciala in povečevanja njihove unovčljive vrednosti. Vlada in DUTB sta za učinkovito spremljanje in poročanje opredelili tudi niz ključnih kazalnikov uspešnosti (KKU). Omenjeni KKU so izhodišče za strateško in finančno načrtovanje DUTB.

 

Strategije za doseganje ciljev

Končni cilj izvajanja vseh aktivnosti DUTB je povečati vrednost za Republiko Slovenijo. Spodnji strateški okvir se uporablja kot vodilo pri opisu strategij DUTB ter strateških aktivnosti.

Vrednotenje in postopki umikanja iz lastništva

Metodologije vrednotenja​ ter konkurenčni in pregledni prodajni postopki.

Več
Ključne zahteve pri upravljanju premoženja​

Usmeritve pri upravljanju primerov prestrukturiranja in večinskih lastniških naložb​, v primerih unovčevanja zavarovanj, pri upravljanju manjšinskih kapitalskih naložb in upravljanju nepremičnin.

Več
Strategija DUTB

Strategija DUTB vključuje pridobivanje, upravljanje, prestrukturiranje in odprodajo slabih sredstev prevzetih od NLB, NKBM, Abanke in Banke Celje, kakor tudi druge dopolnilne prevzeme sredstev v vrednosti skoraj 1,6 milijarde EUR.

Več
Strategija financiranja​​

Opis.

Več
Organizacijske strategije​​​​​

Organizacija DUTB in njene organizacijske strategije so zasnovane in izbrane tako, da bodo učinkovito omogočale in podpirale izvajanje temeljnih procesov dodajanja vrednosti sredstvom DUTB in doseganje njenih ključnih strateških ciljev.

Več
​​Strategije na področju odnosov z deležniki

V poslanstvu DUTB je zapisano, da je družba ustanovljena kot eno od orodij Republike Slovenije, ki gradi zaupanje v finančni sistem ter omogoča in spodbuja dolgoročno prestrukturiranje slovenskega gospodarstva.

Več
Strategija prenehanja delovanja družbe

Namen strategije prenehanja delovanja družbe je preprečitev morebitne »razprodaje« premoženja ob koncu življenjske dobe DUTB.

Več
Strategije za povečanje vrednosti sredstev v upravljanju​

Cilj DUTB je postati mednarodno priznana upravljavka slabih sredstev s tržno vrednostjo, ki presega vrednost njenih sredstev.

Več