Vodje OE

Vodje področij

Saša Vergan Klabjan, vodja prestrukturiranja terjatev in upravljanja naložb

Andreja Kranjc, vodja prestrukturiranja terjatev in upravljanja naložb

Mag. ​Karmen Lah, vodja unovčevanja terjatev in izterjave

Peter Dolžan, vodja poslovnih analiz

​​Sebastian Cafuta, vodja prava, nabave in javnega naročanja

Mag. Igor Regoršek, vodja IT, organizacije in poslovnih procesov

Boštjan Štefelin, vodja upravljanja nepremičninskega portfelja

Mojca Ferfolja, mag., vodja upravljanja nepremičninskega portfelja

Nikolaj Omersa, vodja podpore upravljanja nepremičnin

Nina Vrhovec, vodja podpore upravljanju sredstev

Bor Šteblaj, vodja skladnosti poslovanja

Metoda Zlosel Alič, vodja kabineta upravnega odbora