Vodje OE

Vodje področij

Nina Tušar Markež, finančna direktorica

Saša Vergan Klabjan, vodja prestrukturiranja terjatev in upravljanja naložb

Andreja Kranjc, vodja prestrukturiranja terjatev in upravljanja naložb

Mag. ​Karmen Lah, vodja unovčevanja terjatev in izterjave

​Jure Gjud, vodja poslovnih analiz

​​Sebastian Cafuta, vodja prava, nabave in javnega naročanja

Mag. Matej Černigoj, vodja kadrov

Mag. Igor Regoršek, vodja IT, organizacije in poslovnih procesov

Žiga Pfeifer, vodja upravljanja nepremičninskega portfelja

Boštjan Štefelin, vodja upravljanja nepremičninskega portfelja

Nikolaj Omersa, vodja podpore upravljanja nepremičnin